Lilla räven

– en del av C Företaget

Välkommen till familjedaghemmet Lilla räven!

 Verksamheten bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Barngruppen är liten och verksamheten formas efter varje barns olika intressen och behov. Vi vistas mycket utomhus i skogen, gör utflykter till lekparker, biblioteket eller besöker andra spännande platser. Verksamheten inriktar sig även på skapande, vi pysslar mycket och arbetar med olika temamånader utifrån barngruppens intresse.  Genom sång, sagostunder samt egna teatrar utvecklar vi språket tillsammans. Hos Lilla räven erbjuds en trygg miljö som lockar till lek och erfarenheter. Mottot för varsamheten är att varje dag skall vara lika rolig och äventyrsfylld för både barnen som väl för mig som dagbarnvårdare.

Telefon

073-925 68 41

}

Öppettider

0X.00-1X.00 (Mån-Fre)

E-post

lillaraven@cforetaget.se